Programok, projektek - SÁI Petőfi Sándor Tagiskolája honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Programok, projektek

Ökoiskola

Programok, projektek, tevékenységek


A tanmenetek elkészítésekor figyelembe vesszük a környezeti és természeti adottságainkat, és ahol a tananyag lehetővé teszi, az órákat természetes környezetben tartjuk. A helyzetünkből adódóan minden tanévben többször kirándulunk a városunkat körülölelő tájvédelmi körzetbe. Szívesen tartunk tanórákat, szabadidős foglalkozásokat az iskola közelében fekvő Dolinkában.
Iskolánkban szelektív hulladékgyűjtő szigetet alakítottunk ki, gyűjtjük a műanyag palackokat, a használt elemeket. Tanévenként kétszer papírgyűjtést szervezünk.
Intézményünkben hagyománya van az új iránti fogékonyságnak, Galyatetőn 1988-tól működtettünk erdei iskolát, alapító tagja voltunk az erdei iskolák hálózatának. Sajnos az utóbbi években drasztikusan megemelkedett a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma, ezért erdei iskolai programunkat a már megszokott módon nem tudjuk működtetni, így pályázati forrásokat keresünk. Pedagógiai munkánk során fontosnak tartjuk, hogy tanulóink az élménypedagógia jegyében, tapasztalat útján is megismerhessék hazánk természeti értékeit, emellett az erdei iskola remek színtere a közösségformálásnak is.
1971-től a város első testnevelés tagozatos iskolájaként működünk. Az emelt szintű testnevelés oktatása keretén belül a 2013/2014-es tanévben indítottuk az első futsal osztályunkat.
Az új kerettanterv megjelenésével, helyi tantervünkben a természettudományos tantárgyak kiemelt oktatását tűztük ki célul. Kísérletező órákra a Salgótarjáni Bolyai János Gimnáziumban kialakított természettudományi labort vesszük igénybe. Iskolánkban IKT eszközök is rendelkezésünkre állnak a tanulás megsegítésére.
Ezt kiegészítve évek óta a környezeti neveléssel, egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvényeket, projekteket bonyolítunk le, valamint szívesen kapcsolódunk országos programokba is.
Olyan gyerekeket szeretnénk nevelni, akik nyitottak a világra, felismerik a problémákat, keresik a jelenségek okait, következtetéséket tudnak levonni a tapasztalt tényekből, képesek kérdéseket megfogalmazni, és életkoruknak megfelelő válaszokat találni rájuk.   Akik tudatos környezetvédő felnőttek lesznek.


- Ősszel és tavasszal egészségnapot tartunk iskolánkban, novemberben egészséghetet bonyolítunk le, melynek keretén belül városi versenyt szervezünk a témában, valamint részt veszünk országos és városi szervezésű versenyeken ( Magyar Rákellenes Liga: " Tudj többet a rákról, tegyél ellene" ; Megyei elsősegélynyújtó verseny; Új Nemzedék Iroda: Körülöttünk a világunk...)
- Az újrahasznosítható hulladékok közül egész évben szelektíven gyűjtjük a papírt, műanyag palackot, fémeket.
- Rendszeresen bekapcsolódunk a városi és országos tisztasági akciókba: pl. Teszedd...  Kiemelten odafigyelünk iskolánk környékének rendjére, valamint a Dolinka Pihenőpark tisztaságára.
- Több éve országos programokon veszünk részt: a vízfogyasztást népszerűsítő HAPPY-hét programon, az Arcadia Kft. Marslakócska egészségprogramon, országos rajzpályázatokon.
- 8 éve kapcsolódtunk be a Szitakötő Oktatási Programba, a 2015/2016-os tanévben a program bázisiskolájává váltunk.
- 2012/2013-as tanévtől részt veszünk az iskolagyümölcs programban.
- A környezetvédelemmel kapcsolatos világnapokról ( Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és fák napja, Környezetvédelmi Világnap) rendszeresen megemlékezünk, rádiós műsor, vetélkedők , rajzpályázatok formájában, valamint részt veszünk a város által szervezett eseményeken is.
- Kiállítást szerveztünk újrahasznosított hulladékok felhasználásával készült tárgyakból, a "Szemetelj szelektíven" címmel, a VGÜ Nonprofit Kft. szervezésében.
- A tanulmányi kirándulásokat minden tanévben beépítik az osztályfőnökök a tanmenetükbe, lehetőség szerint, pályázati forrásokból legalább egy osztályt igyekszünk erdei iskolába eljuttatni.
- Szoros kapcsolatot ápolunk több gazdálkodó, társadalmi és civil szervezettel ( VGÜ, KLIK, Ipolyerdő Zrt., Bükki Nemzeti Park, Gyermekekért Baráti Kör, Acélgyári Gyermekcsapat Egyesület, Hétszínvirág Tagóvoda, Novohrad- Nógrád Geopark)

----------------------------------------------------------------------------------

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT
2017. ÁPRILIS 24-28.


„Táplálkozz tudatosan!”


Az 5. a osztály –mint az ökoiskola tevékeny közössége-, lelkesen készült erre a rendhagyó természetismeret órára.
Kérdőív segítségével felmértük az osztály egészségi állapotát. Bizony, van feladatunk az egészséges életmód fontosságának tudatosításában!
Motiváló kisfilm keltette föl érdeklődésünket a vitaminok iránt. A témában a szakértői mozaik kooperatív módszer segítségével is elmélyedtünk: ismeretterjesztő szöveget értelmeztünk. Az így szerzett ismereteket digitális formában dolgoztuk föl.
Munkánkat könyvtári kutatás is kiegészítette; felelevenítettük az ember táplálkozását az ókortól a középkorig. Gondoltátok volna, hogy az ősember egészségesebben élt, mint a jobbágy?
Napköziben a story kocka segítségével írtunk rövid fogalmazást Az vagy, amit megeszel címmel.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz