Leírása - SÁI Petőfi Sándor Tagiskolája honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Leírása

Pályázatok > EFOP-3.1.5-16-2016-00001

EFOP-3.1.5-16-2016-00001
A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása


Az Európai Unió kulcsfontosságú programja a korai iskolaelhagyók számának csökkentése. Hazánk vállalta, hogy 2020-ig 10%-ra csökkenti ezt az arányt.
Ennek eszköze olyan komplex és célzott intézményfejlesztő program, amely által csökken a közoktatási intézményekben tanulók lemorzsolódási kockázata.
A program-vélhetően- hozzásegíti a tanulókat piacképes végzettség ill., a munkaerőpiacon nélkülözhetetlen valamint eredményesen hasznosítható kompetenciák megszerzéséhez.

A projekt során az alábbi főbb tevékenységek valósulnak meg:

  • A bevont köznevelési intézmények komplex támogató fejlesztése, központi támogató koordinációval egyedi és differenciált intézményi fejlesztési programokon keresztül.

  • A bevont intézményekben a végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulók közvetett és közvetlen, célzott támogatása, iskolai és későbbi munkaerő- piaci sikerességéhez szükséges feltételek javítása.

  • A köznevelési intézmények hálózatosodásának elősegítése.

  • Az Oktatási Hivatal által működtetett területi és térségi pedagógiai szakmai szolgáltató és módszertani támogató rendszer fejlesztése, a befogadó oktatási célú fejlesztés érdekében oktatásszervezési intézkedési tervek fejlesztésének elősegítése.


A projekt eredményeként:

  • 300 köznevelési intézményben javul a minőségi oktatáshoz való hozzáférés.

  • A köznevelési intézmények egymástól való tanulása; a köznevelési intézmények partneri kapcsolatai megerősödnek; a jó gyakorlatok adaptálhatóvá válnak.

  • A végzettség nélküli iskolaelhagyással veszélyeztetett tanulókhoz kapcsolódó pedagógiai szolgáltatás kínálata fejlődik.

  • Az Oktatási Hivatal területi és térségi pedagógiai szakmai szolgáltatásai és módszertani kínálata bővül.

  • A befogadó oktatásszervezés megteremtéséhez kapcsolódó intézkedések a hozzá kapcsolódó eljárások, képzések modellezhetővé válnak. 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz