contact

tanev

etlap

palyazatok

Beiratkozás ügyintézési folyamata

Készült: 2020. április 03. péntek

A törvényes képviselők kétféle módon jelentkeztethetik gyermekeiket az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra a 2020/2021. tanévre vonatkozóan.

1. Csak papír alapon történő adminisztrációval

A törvényes képviselő a korábbi évek gyakorlatának megfelelően személyesen megjelenik az általános iskolában a szükséges dokumentumokkal, és ott kézzel tölti ki a gyermek személyes adatait, illetve speciális jellemzőit. Bemutatja az igazolásokat, illetve a nyilatkozatokat.

A szükséges dokumentumok listája:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi – azonosító igazolványt (ennek hiányában születési anyakönyvi kivonatot) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a szülő/ gondviselő lakcímkártyáját,
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai vélemény/ határozat szakértői bizottság döntéséről),
  • nyilatkozatot a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,
  • nyilatkozatot a megadott lakcímen való életvitelszerű tartózkodásról,
  • szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár kiskorú esetén: regisztrációs igazolást, tartózkodási kártyát,
  • igazoló lapot az oktatási azonosító számról (óvoda adja ki),
  • a gyermek TAJ számát,

2. Elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval

Amennyiben a szülő nagyobb gyermeke abba az iskolába jár, ahová be szeretné íratni első évfolyamba az óvodás gyermekét, és rendelkezik az iskola KRÉTA rendszeréhez tartozó belépési azonosítóval, ebben az esetben be kell lépniük a KRÉTA rendszerbe, ki kell választani a felső menüsorból az e- Ügyintézés lehetőségét, és ott végezheti el az elektronikus adatbevitelt. Az e- Ügyintézés felületre lépve kiválaszthatja a szülő az „Ügyintézés indítása” felületen a „Beiratkozás általános iskolába” menüpontot. A felületre belépve megadhatja a szükséges adatokat.
Amennyiben a szülő olyan iskolába kívánja beíratni a gyermekét, amelyik iskolának KRÉTA rendszeréhez nincs belépési jogosultsága, akkor a

  https://eugyintezes.e-kreta.hu


weboldalon keresztül regisztráció után ("Bejelentkezés -> Ideiglenes regisztráció létrehozása...") az „Ügyintézés indítása” felületen válassza a „Beiratkozás általános iskolába” menüpontot. A felületre belépve megadhatja a szükséges adatokat, kiválaszthatja egy listából az általános iskolát, ahová beíratni kívánja gyermekét. (A szükséges dokumentumok listája a Szükséges dokumentumok... cím alatt található)

 

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

A Salgótarjáni Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája beiskolázási körzetei

Kérvény körzeten kívüli tanulók számára

Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakáskól

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Nyilatkozat étkezési igénybevételről