rarend

KRÉTA e-Napló

contact

etlap

Órarend - 8. osztály

Tartalomjegyzék

8/a

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1. óra

matematika

magyar

testnevelés

fizika

magyar

2. óra

angol | német

testnevelés

földrajz

angol | német

történelem

3. óra

testnevelés

matematika

vizuális kultúra

testnevelés

biológia

4. óra

magyar

angol | német

matematika

kémia

informatika

5. óra

földrajz

etika

kémia

matematika

magyar

6. óra

ének

történelem

osztályfőnöki

magyar

testnevelés

7. óra

vizuális kultúra | biológia

tanulószoba

tanulószoba

tanulószoba

tanulószoba

8. óra

tanulószoba

tanulószoba

tanulószoba

tanulószoba

tanulószoba

           

Iskolánkban Covid-19 vírussal fertőzött személyek száma:

0 fő