rarend

KRÉTA e-Napló

contact

etlap

Órarend - 7. osztály

Tartalomjegyzék

7/a

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1. óra

földrajz | vizuális kultúra

matematika

kémia

ének

testnevelés

2. óra

angol

etika

informatika

fizika

biológia

3. óra

magyar

történelem

angol

földrajz

angol

4. óra

biológia

osztályfőnöki

magyar

testnevelés

matematika

5. óra

matematika

testnevelés

testnevelés

magyar

technika

6. óra

vizuális kultúra

fizika

matematika

történelem

magyar

7. óra

testnevelés

tanulószoba

tanulószoba

tanulószoba

tanulószoba

8. óra

tanulószoba

tanulószoba

tanulószoba

tanulószoba

tanulószoba

           

Iskolánkban Covid-19 vírussal fertőzött személyek száma:

0 fő