rarend

KRÉTA e-Napló

contact

etlap

Órarend

Tartalomjegyzék

 


1/a  

tfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1. óra

magyar | matematika

testnevelés | felzárkóztatás

testnevelés

magyar | matematika | felzárkóztatás

magyar

2. óra

matematika | magyar

matematika

magyar | matematika

matematika | magyar | felzárkóztatás

magyar

3. óra

magyar

magyar | matematika

matematika | magyar | felzárkóztatás

magyar | felzárkóztatás

testnevelés

4. óra

testnevelés

matematika | magyar | felzárkóztatás

ének

néptánc

napközi

5. óra

vizuális kultúra

napközi

technika

napközi

napközi

6. óra

vizuális kultúra

napközi

napközi

ének

napközi

7. óra

napközi

etika

napközi

napközi

 

8. óra

napközi

   

napközi

 
      

2/a

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1. óra

magyar

matematika

magyar

matematika

magyar

2. óra

magyar

környezetismeret

magyar

matematika

magyar

3. óra

testnevelés

napközi

testnevelés

napközi

ének

4. óra

matematika

magyar

matematika

magyar

néptánc

5. óra

technika

etika

napközi

testnevelés

vizuális kultúra

6. óra

napközi

testnevelés

napközi

ének

vizuális kultúra

7. óra

napközi

napközi

napközi

napközi

 

8. óra

         
           

3/a

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1. óra

magyar

magyar

matematika

magyar

magyar

2. óra

matematika

magyar

matematika

magyar

testnevelés

3. óra

környezetismeret

etika

ének

matematika

matematika

4. óra

ének

napközi

technika

vizuális kultúra

környezetismeret

5. óra

testnevelés

napközi

magyar

testnevelés

vizuális kultúra

6. óra

napközi

néptánc

testnevelés

napközi

napközi

7. óra

napközi

napközi

napközi

napközi

 

8. óra

         
           

4/a

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1. óra

matematika

matematika

matematika

matematika

vizuális kultúra

2. óra

magyar

angol

testnevelés

magyar

matematika

3. óra

magyar

testnevelés

magyar

testnevelés

magyar

4. óra

testnevelés

magyar

technika

angol

környezetismeret

5. óra

vizuális kultúra

ének

ének

magyar

néptánc

6. óra

környezetismeret

etika

napközi

napközi

napközi

7. óra

napközi

napközi

napközi

napközi

napközi

8. óra

napközi

       
           

5/a

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1. óra

magyar

etika

informatika

történelem

matematika

2. óra

természetismeret

ének

testnevelés

matematika

testnevelés

3. óra

testnevelés

testnevelés

magyar

angol

magyar

4. óra

osztályfőnöki

testnevelés

természetismeret

matematika | magyar

angol

5. óra

angol

történelem

matematika

ének

magyar

6. óra

napközi

matematika

technika

vizuális kultúra

napközi

7. óra

napközi

napközi

napközi

napközi

 

8. óra

napközi

 

 

 

 

           

5/b

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1. óra

magyar

etika

természetismeret

matematika

angol

2. óra

matematika

matematika

osztályfőnöki

testnevelés

magyar

3. óra

történelem

magyar

matematika

természetismeret

magyar | matematika

4. óra

testnevelés

testnevelés

testnevelés

technika

történelem

5. óra

ének

informatika

magyar

vizuális kultúra

testnevelés

6. óra

napközi

angol

ének

angol

napközi

7. óra

napközi

napközi

napközi

napközi

 

8. óra

napközi

 

 

 

 

           

6/a

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1. óra

vizuális kultúra | természetismeret

testnevelés

magyar

testnevelés

történelem

2. óra

testnevelés

magyar

matematika

testnevelés

informatika | technika

3. óra

ének

angol

testnevelés

magyar

természetismeret

4. óra

informatika | technika

etika

matematika

magyar

magyar

5. óra

angol

osztályfőnöki

történelem

matematika

angol

6. óra

napközi

matematika

vizuális kultúra

természetismeret

napközi

7. óra

napközi

napközi

napközi

napközi

 

8. óra

napközi

napközi

napközi

napközi

 

           

7/a

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1. óra

földrajz | vizuális kultúra

matematika

kémia

ének

testnevelés

2. óra

angol

etika

informatika

fizika

biológia

3. óra

magyar

történelem

angol

földrajz

angol

4. óra

biológia

osztályfőnöki

magyar

testnevelés

matematika

5. óra

matematika

testnevelés

testnevelés

magyar

technika

6. óra

vizuális kultúra

fizika

matematika

történelem

magyar

7. óra

testnevelés

tanulószoba

tanulószoba

tanulószoba

tanulószoba

8. óra

tanulószoba

tanulószoba

tanulószoba

tanulószoba

tanulószoba

           

8/a

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1. óra

matematika

magyar

testnevelés

fizika

magyar

2. óra

angol | német

testnevelés

földrajz

angol | német

történelem

3. óra

testnevelés

matematika

vizuális kultúra

testnevelés

biológia

4. óra

magyar

angol | német

matematika

kémia

informatika

5. óra

földrajz

etika

kémia

matematika

magyar

6. óra

ének

történelem

osztályfőnöki

magyar

testnevelés

7. óra

vizuális kultúra | biológia

tanulószoba

tanulószoba

tanulószoba

tanulószoba

8. óra

tanulószoba

tanulószoba

tanulószoba

tanulószoba

tanulószoba

           

Iskolánkban Covid-19 vírussal fertőzött személyek száma:

0 fő