rarend

KRÉTA e-Napló

contact

etlap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Büfé bérelés

 

A Salgótarjáni Tankerületi Központ pályázatot hirdet büfé helyiségek bérbe vételére az alábbiakban részletezettek szerint

Alapadatok

 • az intézmény neve: Salgótarjáni Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája
 • címe: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 24.
 • minimum havi bérleti díj: 12.000 Ft/hónap
 • bérbe vehető: a bérleti szerződésben meghatározottak szerint

I. A pályázat tárgya:

1./ A Salgótarjáni Tankerületi Központ fent nevezett intézményében az Országos Élelmiszer biztonsági irányítási rendszer szerinti tanúsításoknak megfelelő büfé kialakítása és a büfé helyiségének bérbeadása. A pályázat kiíró szándéka, hogy az iskolai büfé egészséges termékeket kínáljon.

2./ A Salgótarjáni Tankerületi Központ a fent meghatározott pályázati cél megvalósítása érdekében nyilvános, egyfordulós pályázatot hirdet az intézmények fent megnevezett és cím alatt található büfé helyiségeinek bérbe adására.

3./ A nyertes pályázónak kell a tagintézményekben található büfé helyiséget az élelmiszerforgalmazásra és tárolásra vonatkozó jogszabályi és szakhatósági előírások alapján kialakítania, illetve üzemeltetnie.

Abban az esetben, ha a nyertes pályázó által kialakított büfé működéséhez a szakhatóságok utólag mégsem járulnak hozzá, illetve a működési engedélyt nem tudja a vállalkozó megszerezni, a büfé kialakításával felmerült költségeit saját maga viseli. E tárgyban polgári jogi igénnyel nem léphet fel a pályázat kiírójával szemben.

A nyertes pályázó köteles figyelembe venni az intézményvezető észrevételeit a büfé termékválasztékának kialakításánál.

Az iskolabüfé kínálatának kialakításakor az árusítható termékekkel kapcsolatban a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 129.§ és 130.§-ai irányadóak. Ennek megfelelően a nevelési-oktatási intézményben, valamint a nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek, tanulók részére szervezett rendezvényeken a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény hatálya alá tartozó termékek nem árusíthatók.

A közös használatú vásárlói tér takarítását a bérlő köteles ellátni!

A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a bérlő kötelezettséget vállal, hogy az ilyenkor szükséges óvintézkedéseket betartja, a vásárlókkal betartatja.

A pályázó köteles 2021. január 1-től a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5/F.§-ban foglaltak alapján a fogyasztók számára az elektronikus fizetés lehetőségét és annak rendelkezésre állását biztosítani. 

 

4./ A pályázóknak a következő szempontok szerint kell pályázataikat összeállítaniuk:

 • a pályázó szakmai múltja
 • üzemeltetési terv a bérleti időszakra
 • forgalmazni kívánt termékek bemutatása (teljes terméklista fogyasztói árral)
 • a pályázó által fizetendő bruttó éves bérleti díjra tett megajánlás
 • referenciák.

5./ A pályázó kínálati listájának a következő egészséges ételeket és italokat is tartalmazniuk kell:

 • rostos gyümölcs-zöldséglevek, ásványvíz
 • friss gyümölcsök (évszaknak megfelelően)
 • tejdesszertek
 • sovány hússal, illetve húskészítménnyel készült szendvics, sok zöldséggel, korpás,
 • magvas vagy rozsos zsemle, kifli, kenyér
 • puffasztott gabonaszelet, natúr olajos magvak
 • müzli szeletek
 • aszalt gyümölcsök (kis adagokban)
 • olajos magvak (kis adagokban).

6./ A pályázatok elbírálásainak értékelési szempontjai:

 • megajánlott éves bruttó bérleti díj
 • tagintézményi referencia
 • tagintézmény támogatása
 • egyéb intézményi referencia
 • forgalmazni kívánt termékek, árlista
 • előnyt élvez az a pályázó, aki szerződést köt Szép Kártya elfogadására

Az azonos értékelést elért pályázók rangsorát az ajánlott bérleti díj nagysága dönti el.

7./ A pályázatkiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot/pályázatokat eredménytelenné nyilváníthatja, amennyiben a beérkezett pályázat/pályázatok szakmai tartalma nem felel meg a kialakított feltételrendszernek.

8./ A pályázatkiíró a pályázat eredményessége esetén a nyertessel a büfé üzemeltetésére határozott időtartamú bérleti szerződést köt 2021. február 15-től 2021. december 31-ig.

A nyertes pályázónak bérleti díjat és közüzemi költséget kell fizetni a büfé helyiségének használatáért. Az elektromos áramot, a vízhasználati-és csatornadíjat almérő órák alapján, a fűtési díjat a mindenkori légköbméter alapján. (Ha az intézmény büfé helyiségében nincs almérő óra felszerelve, a rezsiköltség kalkuláció alapján történik).

Iskolaszünettel érintett hónapokban a tanítási napokkal arányosan kerül megállapításra az adott havi bérleti díj.

Az éves bérleti díj 1/12 részét és a közüzemi költséget a Salgótarjáni Tankerületi Központ számlaszámára kell befizetnie minden megkezdett hónap 05. napjáig. A pályázónak a bérleti díjat úgy kell meghatároznia, hogy az nem tartalmazza a büfé teljes közüzemi költségét (alap bérleti díj + rezsi díj).

A megajánlott éves bérleti díjat 12 egyenlő részletben havonta kell megfizetni. Nyitva tartási idő tanítási napokon a tanév szorgalmi időszakában 7 órától 15 óráig. Ezen idő alatt folyamatosan nyitva kell tartani. A bérleti szerződés nem vonatkozik az iskolai rendezvényekre. A pályázaton való részvétel ingyenes. A pályázatot két eredeti példányban cégszerűen aláírva és lebélyegezve, zárt borítékban kell benyújtani. Az üzemeltetési tevékenységéhez az engedélyek, okiratok fénymásolatának csatolása szükséges.

A pályázati felhívással kapcsolatban további tájékoztatást Földi Erika tagintézmény-vezető asszony nyújt. Elérhetősége: 06-32-414-751.

9./ A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 5. 14:00 A pályázatra kérjük ráírni: „ SALGÓTARJÁNI ÁLTALÁNOS ISKOLA PETŐFI SÁNDOR TAGISKOLA BÜFÉ PÁLYÁZAT”

A pályázatokat zárt, sértetlen borítékban kérjük benyújtani. A pályázatban kérjük a pályázó elérhetőségeit feltüntetni.

A pályázat benyújtásának módja:

1. személyesen a Salgótarjáni Tankerületi Központ titkárságán: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. II. emelet

2. postai úton: Salgótarjáni Tankerületi Központ, 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.