contact

tanev

etlap

palyazatok

Készült: 2019. szeptember 12. csütörtök

A minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) 2015-ben is kiírta az Ökoiskola pályázatot, melyre iskolánk is sikeresen pályázott Bobályné Zara Györgyi és Takácsné Megyeri Gabriella vezetésével.

Mit jelent az Ökoiskola cím? Azon iskolák munkájának magas szintű állami elismerése, amelyek átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a fenntarthatóságra neveléssel, pl. a környezeti és egészségneveléssel, környezettudatos intézmény működtetésével.

Az ünnepélyes átadóra 2016 januárjában került sor, ahol Magyarné Földi Erika tagintézmény – vezető vette át az oklevelet.

 Céljaink:

  •  Pedagógiai munkánkban kiemelt célunk a szemléletformálás, környezettudatosságra nevelés, megértetni tanulóinkkal a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntarthatóság elvét a napi gyakorlatba beépítve.
  • A környezetkímélő magatartás legyen meghatározó alapelv, egyéni és közösségi szinten egyaránt.
  • Tanulóink kapcsolódjanak be a közvetlen és tágabb környeztük hagyományainak, értékeinek megőrzésébe, ápolásába.
  • A fenntarthatóság jegyében kapcsolattartás a szülői házzal, a város önkormányzatával, gazdasági, társadalmi, és civil szervezetekkel.
  • Az Örökös Ökoiskola cím megszerzése

Öko munkatervet a csoport vezetője készíti el, amely az intézmény éves munkatervének melléklete. Kiemelt feladatunknak érezzük, hogy a diákokban kialakítsuk a környezet-  és a természet szeretetét, formáljuk és megszilárdítsuk környezettudatos magatartásukat.