contact

tanev

etlap

palyazatok

90 éves épület 150 éves iskola

 A jelenlegi iskola épület 90 éves. Maga az iskola 150 éves múltra tekinthet vissza.főépület1

A Petőfi Sándor Iskola a város egyik legrégebbi oktatási intézménye. A XIX. sz. közepén megindult ipari fejlődésnek köszönheti alapítását.


A salgótarjáni Vasfinomító Társulat az elsők között alapított alkalmazottai gyermekeinek nevelésére, oktatására elemi népiskolát. A vállalat célja volt:

„erkölcsös, értelmes, józan- gondolkodású, egészséges szervezettel bíró, munkaszerető munkásokat nevelni”.

Az 1870- ben épített egy tantermes iskolaépület a mai Acélgyári út 24. sz. alatt lévő iskolával szemben, a patakparton túli területen helyezkedett el. Az első tanító Porázik György volt, aki a toborzott munkások által lakott háromnyelvű gyártelepen gyűjtötte össze a tanköteles gyerekeket. A régi iskolát kinőtte a gyártelep.

1929- ben adták át a Rimamurány - Salgótarján Vasmű Rt. új iskoláját, amely a korabeli források szerint: "Magyarország legtökéletesebben megépített, legjobban felszerelt, a modern pedagógia legkényesebb igényeit is 100%- ban kielégítő, a higiéné összes követelményeinek megfelelő új iskolaépület."- vélekedett 1925. nov. 5- én az avatóbeszédet tartó rangos vendég, gróf Klébelsberg Kúnó vallás és közoktatási miniszter.