Április - SÁIK Petőfi Sándor Tagiskolája honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Április

Hírmondó 2017/2018

Iskolai hírmondó - Április


FELHÍVÁS

az általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy
a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:


2018. április. 12 (csütörtök) 8:00-19:00
2018. április. 13 (péntek) 8:00-19:00


Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor


- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolványt (ennek hiányában születési anyakönyvi kivonatot) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- a szülő/ gondviselő lakcímkártyáját,
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai vélemény/ határozat szakértői bizottság döntéséről),
- nyilatkozatot a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,
- nyilatkozatot a megadott lakcímen való életvitelszerű tartózkodásról,
- szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár kiskorú esetén: regisztrációs igazolást, tartózkodási kártyát,
- igazoló lapot az oktatási azonosító számról (óvoda adja ki),
- a gyermek TAJ számát,
- a gyermek oltási könyvét,
- a diákigazolvány igényléséhez a járási hivatalban kiállított „ Nemzeti egységes kártyarendszer- adatlapot”(okmányirodában intézendő)
kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt,
elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felül bírálati kérelmet elbírálni.
A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény (a többi tanulóval együtt nem nevelhető, oktatható enyhe értelmi fogyatékos és autista tankötelesek részére):
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola
3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/A.
A kötelező felvételt biztosító Nógrád megyei iskolák körzethatárairól szóló tájékoztató megtalálható a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján: www.nmkh.hu

A Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium székhelyének és tagiskoláinak körzetébe tartozó utcák felsorolását a mellékelt táblázat tartalmazza:


Körzet lista 2018.

Acélgyári út, Akácos út, Alpári Gyula út, Arany János út,Asztalos János út, Báthori István út, Bátki József utca, Beatrix utca, Béke út, Budavölgy utca, Bugát Pál út, Corvina utca, Csalános utca, Dér utca, Dolinka út, Dózsa György út, Építők utca, Farkasbükk út, Fekete sereg utca, Fénykő utca, Fenyves út, Fenyvesalja út, Harmat utca, Határ út, Határőr út, Hegyiút, Holló utca, Homok utca, Huszita utca, Ilona út, Iskola út, Izsó Miklós út, Jónásch körút, Kandó Kálmán út, Kaszinó sor, Kisfaludy Sándor út, Kistarján út, Kohász Stadion, Liliom út, Március 15. utca 14-34., Mátyás király útja, Művész köz, Nádasdi körút, Nagykert utca, Nagyponyipuszta, Őrhegy út, Ötvözetgyár út, Pécskö köz, Pécskőpuszta, Petikláza, Ponyipuszta, Posta út, Rákóczi út 1-19-ig és 2-24-ig, Rónai út, Rózsa Ferenc út, Rudolfi út, Ruhagyári út, Salakhegy út, Salgó út, Salgókapu, Somogyi Bacsó út, Szilváskőpuszta, Táncsics út, Tarjáni út, Tározó utca, Vadvirág utca, Vajda János utca,Váralja út,Vasas út, Zagyva út, Zagyvafö utca, Zagyvai rakodó, Zalka Máté út, Zrínyi Miklós út, az 5-8. évfolyamon Mátraszele.-----------------------------------------------------------------------------------------


SZÉPEN MAGYARUL-SZÉPEN EMBERÜL

A magyar nyelv hete alkalmából a Gyermekekért Baráti Kör és a salgótarjáni Tudományos Ismeretterjesztő Intézet nyelvművelő vetélkedőt hirdetett.
Városi és vidéki általános iskolák is elfogadták a civil szervezetek meghívását, jelezve ezzel az igényes magyarnyelv-használat iránti elkötelezettségüket.
A versenyzők között helyet foglaltak a Petőfi Sándor Tagiskola 6. a osztályos tanulói. Felkészültségükkel, fegyelmezett, sportszerű magatartásukkal méltóképpen képviselték intézményünket.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz