145 évesek lettünk - SÁI Petőfi Sándor Tagiskolája honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

145 évesek lettünk

Kiemelt évfordulóink

Magyarné Földi Erika tagintézmény-vezető ünnepi köszöntője

Tisztelt Ünneplő Közönség!

Nagyrabecsüléssel köszöntöm Önöket, akik jelenlétükkel emelik a mai esemény fényét,
mely nap egyike a legjelentősebbeknek a Salgótarjáni Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája utóbbi öt évében.
Megtiszteltetés számomra, hogy körünkben üdvözölhetem
Dóra Ottó polgármester urat,
Fekete Zsolt alpolgármester urat, körzetünk képviselőjét,
Zsolnay Béla urat, a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ salgótarjáni tankerületének igazgató-helyettesét,
Mravcsik Sándor urat, a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium igazgatóját.
A házigazda őszinte örömével köszönöm a megjelenést a társintézmények, iskolák, óvodák, művelődési, művészeti és szolgáltató intézmények vezetőinek, munkatársainak, iskolánk volt igazgatóinak, nyugdíjas pedagógusainak, az aktív kollégáknak, szülőknek, tanulóknak.
Az ünnepben a legszebb és legfontosabb az együttlét. Az, hogy ilyen sokan összegyűltünk megadni a tiszteletet a múltnak, melyből a közösség minden tagjának része van, az emlékeknek, amelyek a miénk.
Ünnepelni, emlékezni jöttünk. Emlékezünk mi, késői magyarok, az 1848. március 15-én történt eseményekre, a márciusi ifjakra, akik mentek, s megcselekedték, amit megkövetelt a haza. Fejet hajtunk nagyjaink és a Tettek Kora előtt a mai napon.
Március 15 szabadsághősöket adott nekünk. Az egyik szabadsághős iskolánk névadója: Petőfi Sándor. Petőfi Sándor költőóriás - életútja a hazaszeretet és a hősiesség gyönyörű példája.
35 évvel ezelőtt vette fel intézményünk a költőóriás nevét. Ezért is kapcsoltuk ehhez az ünnepnaphoz iskolánk 145 éves évfordulójának megünneplését.
Az 1868. évi népiskolai törvény tette lehetővé, hogy ipari társulatok is létrehozzanak oktatási intézményt. Így jött létre a Vasfinomító Társulat egy tantermes iskolája a mai épületünkkel szemben, a patakon túli területen. A tanítás 1870-ben kezdődött. A jelenlegi épületünket a Rimamurány - Salgótarjáni Vasmű R.T. építette az 1928-29-es években. A mi iskolánk túlélte a történelmet
háborúk dúltak, békeidők jöttek, rendszerek dőltek meg, de az épület biztonságos maradt. Falakat húztak, majd lebontották, de alapjaiban sosem változtatták. Mindig a valódi emberi értékek megőrzése törekedett, a belső tartalom megújítása mellett.  A neve folyamatosan változott, de megmaradt szellemisége.
Elődeinktől kapott örökségünket féltve őrizzük.
Hogy milyen volt a Petőfi iskola a múltban? - sok régi diák és tanár üzenetéből olvashattuk ki. A jubileumi évben felhívásunkra rengetegen fogalmazták meg emlékeiket fölnevelő iskolájukról. Köszönöm szívmelengető szavaikat, ránk gondolásukat.  
Az ünnep kapcsán nagyon sok gondolat, érzés fogalmazódik meg bennem is iskolánk múltjával, jelenével és jövőjével kapcsolatban, annál is inkább, mivel volt növendékként részese voltam és vezetőként részt vehetek életének alakításában. Jó lenne tudni, mit hoz a jövő! Mi tervezünk és építünk: Célunk, a tanulói alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a tanulói sikeresség fokozása a KIP módszer alkalmazásával. Sportos múltunk megerősítése, új sportágak bevezetése, az ökoiskolai cím elérése.
Számunkra fontos, hogy olyan hellyé tegyük az iskolát, ahová a tanuló és a tanár nap mint nap szívesen jön, mert ahogy egy bölcs mondás tartja: minden gyermek megérdemel egy elégedett pedagógust.
Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.- Móricz Zsigmond szavait idézve.
Tanulóinknak kívánom, legyetek méltóak szüleitekhez, nagyszüleitekhez, őseitekhez.
Ahogy Petőfi Sándor mondta: „Legyünk nagyok, amint illik mihozzánk!”
A mai délután közel 150 gyerek lép színpadra. Tüntessük ki Őket figyelemmel, kellő jóakarattal és tapssal.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Fotógalériák


Élőkép - 2015. március 06.

Kiállítás megnyitó

145 lufi felengedése

Ovisok látogatása

Ünnepi műsor a Kohász velődési Házban

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz